VÅRA PRODUKTER

Vi har ett flertal olika system för att på bästa sätt kunna erbjuda ett system för din butik, mer information hittar genom att trycka på det systemet du vill veta mer om och såklart kan du kontakta oss för mer information. 

System UNIC - Passar väldigt bra i dagligvaruhandel & detaljhandel.
System Fackhandel - Passar väldigt bra i Fackhandel- och detaljhandel.
FHD_Kompass - Passar väldigt bra i Fackhandel.
CASIO - Passar bra för café och restaurang. 

VÅRA SYSTEM