OM OSS

Fackhandelsdata i Stockholm AB startade sin verksamhet 1985. Företagets affärsidé är att erbjuda branschanpassade datalösningar och affärssystem samt egenutvecklade applikationer till detaljhandeln. Rätt pris på rätt vara till rätt kund. Komplicerade behov och frågeställningar är vi specialister på. Fackhandelsdata är sedan 2013 Casios svenska distributör av deras olika kassor. Denna distribution sker genom vårt nät av Casio- återförsäljare som vi samarbetar med och tillsammans kan vi leverera kassor runt om i hela Sverige. 

Fackhandelsdata är en komplett leverantör som samarbetar med ett antal utvalda partners för att på bästa sätt kunna förpacka och erbjuda en helhetslösning. Sedan 1985 har vi genom våra erfarna konsulter lotsat kunderna vidare i sin verksamhet. Från behovsanalys via kravformuleringar till implementering och uppföljning. Kontinuitet, långsiktig service och support är viktigt för både oss och våra kunder.
Bland våra kunder finns fristående butiker, grossister, kedjor och kedjeanslutna butiker. Vi erbjuder centrala lösningar för både kedjor och leverantörer. Vi har olika lösningar för butiker inom olika segment som närbutik, livsmedel, varuhus, möbler, färg, järn, bygg, kontor, sytillbehör, trädgård och zoo.

Vi har lösningar för butiker och verksamheter med behov av ett stort antal arbetsplatser såväl som till den mindre butiken som önskar hyra ett kassaprogram och en kassa.

file0002075283350 1file0002075283350 1
file0002075283350 1